Pomáhame už 20 rokov

Oblasti podpory

Oblasť životného prostreda/Environment area

Pomocou našich grantových programov pomáhame skvalitňovať životné prostredie a rozvoj obcí vo všetkých regiónoch Slovenska.
Oblasť vzdelávania/Education area

Podporujeme ambiciózne a inovatívne projekty, ktoré rozvíjajú vzdelávacie aktivity a skvalitňujú vyučovací proces. Pomáhame organizáciám a inštitúciám, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže.

Grantové programy:

Oblasť umenia/Art area

Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva a podporujeme projekty, ktorých cieľom je ochrana kultúrnych pamiatok a oživenie zvykov a tradícií. Veríme, že ich zachovanie je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie.
Oblasť humanity/Humanity area

Jedným zo základných cieľov Nadácie SPP je podporovať aktivity organizácií,
zameraných na poskytovanie humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v ohrození života.
Oblasť zdravia/Health area

Nadácia SPP, pomocou svojich programov, prispieva k zlepšeniu vybavenia nemocníc, skvalitneniu starostlivosti o pacientov, ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo pomáha tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.
Oblasť športu/Sport area

Nadácia SPP podporuje projekty, ktoré rozvíjajú športové aktivity pre deti a mládež vo všetkých regiónoch Slovenska a vedú ich k zdravému životnému štýlu. Taktiež prispieva k podpore a rozvoju telesnej kultúry.