Podpora jednotlivcov

Muž pomáhajúci vozíčkarovi
Pre koho?
Check
fyzické osoby
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
30. apríla 2024 do 23:59 hodUzávierka predkladania projektov
Hodiny/Clock
Začiatok júna 2024Zverejnenie podporených projektov
Hodiny/Clock
Polovica júna 2024Realizácia podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Podpora jednotlivcov
Individuálna pomoc je prioritne smerovaná na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, a to najmä ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Individuálne žiadosti v rámci grantového programu posudzuje správna rada Nadácie SPP s prihliadnutím na odporúčanie (splnenie formálnych náležitostí, adekvátnosť položiek, preverenie reálnosti potreby). Členovia správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Čo podporíme?
Check
Zdravotnícke pomôcky (invalidné vozíky, načúvacie prístroje, kúpeľňové pomôcky, antidekubitné pomôcky, zdviháky a pod.).
Check
Zdravotnícky materiál (obväzy, ovínadlá, náplaste, dezinfekcia, gáza a pod.).
Check
Lieky, vitamíny, výživové doplnky.
Check
Špeciálne pomôcky pre zdravotne znevýhodnené deti (chodítka, ortopedické stoličky, autosedačky, kočíky a pod.).
Check
Liečba a terapie, vitamíny, lieky, výživové doplnky.
Čo nepodporíme?
Error
Nájomné.
Error
Úhrada energií.
Error
Nákup a oprava motorových vozidiel.
Error
Produkty Reconvel.
Error
Rehabilitačné pobyty,
Error
Potraviny.
Error
Ošatenie, obuv.
Error
Vybavenie domácnosti (spotrebiče, nábytok, krbové kachle a pod.).
Error
Palivové drevo.
Error
Cestovné náklady.
Error
Príspevok na školné, ubytovanie na internáte.
Error
Stavebné úpravy nehnuteľností (rôzne prerábky bytov a domov).
Error
Žiadateľa, ktorý nedodal kompletné vyúčtovanie predchádzajúceho podporeného projektu.
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
361 214,00 €
224
2022
358 016,58 €
193
2021
177 692,81 €
83
2020
76 538,80 €
34