Kontakt

Sídlo Nadácie
Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Zobraziť na mape
Nadácia SPP Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Správkyňa Nadácie

Ing. Zlatica Vargová

zlatica.vargova@spp.sk

Programová manažérka

Programové koordinátorky

Ing. Tatiana Šoltýsová

0918 548 598
tatiana@nadaciaspp.sk

Johana Ďurišová, MA

0905 455 340
johana@nadaciaspp.sk