Interný grantový program Dary spoločnosti SPP-distribúcia a.s.

Rodina na lúke/Family in the nature
Pre koho?
Check
Obce, mestá a regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť SPP-distribúcia a.s.
Podporujeme vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť spoločnosť SPP-distribúcia a. s.

Interný grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam