Zamestnanecký grantový program

Výška podpory
1 000 € / projekt
celková suma grantového programu: 25 000 €
Pre koho?
Check
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP.
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
13. februára 2023Vyhlásenie programu
Hodiny/Clock
6. marca 2023, do 24.00 hUzávierka predkladania projektov
Hodiny/Clock
7. marca – 19. marca 2023Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
Hodiny/Clock
apríl – september 2023Realizácia podporených projektov
Hodiny/Clock
do 15. októbra 2023Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Zamestnanecký grantový program
Už po 18. krát podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ktorým záleží na dianí vo svojom okolí.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Nadácia SPP chce programom osloviť zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity. Cieľom Zamestnaneckého grantového programu je umožniť zamestnancom SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Preto, ak aj Vy máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je určené práve Vám.

Čo podporíme?
Check
Konkrétne projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska – rozvoj komunitného života (napr. obnova detských ihrísk alebo revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka a pod.).
Check
Podpora regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu).
Check
Ochrana, obnova alebo zveľadenie životného prostredia (napr. údržba a výsadba zelene, separovanie odpadu).
Check
Podpora organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, sociálne znevýhodnenými či seniormi (napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí v centrách, kluboch; finančné prostriedky môžu byť použité aj na riešenie aktuálnej pandemickej situácie v zariadeniach pracujúcich s ľuďmi s postihnutím, sociálne znevýhodnenými či seniormi).
Check
Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr. školské charitatívne aktivity).
Check
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr. revitalizácia a obnova detských ihrísk, edukačné pomôcky).
Check
Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času - záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne vzdelávanie a pod.).
Check
Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí).
Check
Adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných pomôcok pre zdravotne znevýhodnených).
Check
Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.
Čo nepodporíme?
Error
Študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty.
Error
Rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a pod.).
Error
Budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.).
Error
Samoúčelný nákup zariadenia, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách.
Error
Rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok.
Error
Extrémisticky zamerané projekty.
Error
Zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom).
Error
Projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať.
Error
Projekty realizované v zahraničí.
Error
Mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu.

Podporené projekty v tomto programe

Živý vetrolam pre včelnic...
Podporená suma:
700 €
Pre koho:
Daniela B.
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Cesta gajarským rozprávkov...
Podporená suma:
600 €
Pre koho:
Viera H.
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2022
25 000 €
39
2021
22 000 €
40
2020
27 000 €
42