Aktuality

Dieťa cvičiace s fyzioterapeutkou / Child practising with physiotherapist
24.11.2023

Nadácia SPP prerozdelila 60 tisíc eur v rámci grantového programu O krok vpred

Nadácia SPP v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA uzavreli tohtoročnú výzvu grantového programu O krok vpred. O finančnú podporu požiadalo až 346 žiadateľov – osôb so zdravotným znevýhodnením. Po dôkladnom posúdení hodnotiacou komisiou bude podporených 79 osôb v sume 60 tisíc eur. Cieľom podpory je pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením a príspevok […]
Čítať ďalej
Banská Štiavnica
22.11.2023

Mimoriadny grant pre Banskú Štiavnicu smeruje tým, ktorí to najviac potrebujú.

Po ničivom požiari na jar tohto roku sa spustila lavína pomoci na záchranu kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice. Nadácia SPP tiež vyčlenia 150 000 eur na pomoc školským zariadeniam, kultúrnym inštitúciám a mimovládnym organizáciám, ktoré táto tragédia postihla. Finančnú podporu získalo Slovenské banské múzeum, ktoré vytvorí nový výstavný depozitár zbierky Geológia s cieľom ochrániť vzácne geologické a mineralogické zbierkové […]
Čítať ďalej
Dievča držiace pastelky / A girl holding coloring pencils
13.11.2023

Nadácia SPP podporí v rámci grantového programu SPPravmeTo 100 zaujímavých a inovatívnych projektov

Až 100 tisíc eur rozdelila Nadácia SPP školským zariadeniam, občianskym združeniam pri materských, základných alebo stredných školách, či obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi škôl na podporu programov formálneho aj netradičného vzdelávania. Pokladáme za dôležité podporovať projekty, ktoré majú pozitívny vplyv rozvíjanie sociálnych zručností, skvalitňovanie vzájomných vzťahov mladých ľudí v komunitách, či také projekty, ktoré vzbudzujú záujem […]
Čítať ďalej
Pamiatka roka
03.11.2023

Štartuje 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Dňa 2. novembra 2023 odštartoval už 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Cieľom súťaže je oceniť úsilie vlastníkov obnovených kultúrnych pamiatok za ich záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi súťaže – Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a mediálnym partnerom RTVS. O ocenenie Fénix - Kultúrna […]
Čítať ďalej
Banska Stiavnica
09.10.2023

Nadácia SPP spúšťa Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu

Nadácia SPP vyčlenila 150 tisíc eur na podporu obnovy kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, poškodeného v dôsledku ničivého požiaru. O financie z mimoriadneho grantového programu môžu od dnešného dňa žiadať tie organizácie, ktorých sa priamo dotkla živelná pohroma. „Reagujeme na situáciu v Banskej Štiavnici, kde 18. marca 2023 prišlo k požiaru, ktorý postihol kultúrne organizácie a iné inštitúcie a […]
Čítať ďalej
Bubnujúci chlapec / A boy playing drums
03.10.2023

Predĺžili sme uzávierku grantového programu SPPravmeTo 2023 do 15. októbra!

Až 1 500 eur môžete získať na podporu inovatívneho, originálneho projektu, zameraného na zážitkové a projektové vzdelávanie detí a mládeže, či projektu, ktorý podporuje dobrovoľníctvo mladých ľudí a ich filantropické myslenie alebo projektu, ktorého aktivity sú priamo prepojené s dianím v komunite. Žiadosti treba predložiť online prostredníctvom online registračného formulára zverejneného na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Výsledky […]
Čítať ďalej
1 2 3 4