Predĺžili sme uzávierku grantového programu SPPravmeTo 2023 do 15. októbra!

Až 1 500 eur môžete získať na podporu inovatívneho, originálneho projektu, zameraného na zážitkové a projektové vzdelávanie detí a mládeže, či projektu, ktorý podporuje dobrovoľníctvo mladých ľudí a ich filantropické myslenie alebo projektu, ktorého aktivity sú priamo prepojené s dianím v komunite.

Žiadosti treba predložiť online prostredníctvom online registračného formulára zverejneného na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Výsledky a podporené projekty zverejní Nadácia SPP 13. novembra 2023.

Presné podmienky grantového programu SPPravmeTo a bližšie informácie nájdete na SPPravme To - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).