Pomáhame SPPolu

Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu
Mimoriadny grantový program bol naposledy vyhlásený v roku 2020.

Nadácia SPP podala pomocnú ruku v boji s pandémiou ochorenia COVID - 19. V programe Pomáhame SPPolu bola naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, nepodnikateľským subjektom a zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Na grantový program Pomáhame SPPolu vyčlenila nadácia 200 000 EUR, ktoré prerozdelila medzi žiadateľov.

Cieľom programu bolo riešenie aktuálnych problémov s nedostatkom hygienických a ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, zároveň navýšenie mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb na území Slovenska.

Čo podporíme?
Check
Pokrytie výdavkov na: hygienické pomôcky a ochranné prostriedky (FFP3, FFP2 respirátory, rúška, rukavice ochranné overaly, ochranné okuliare, dezinfekcia a pod.);
Check
Navýšenie mzdových kapacít personálu starajúcich sa o klientov, súvisiacich s mimoriadnou starostlivosťou o klientov v prípade infekcie COVID-19;
Check
Špeciálny zdravotnícky materiál a vybavenie (napr. aj látky a gumičky na ušitie rúšok, germicídne žiariče a iné dezinfektory), použité na ochranu proti COVID-19;
Check
Sociálna pomoc (napr. ako odborné poradenstvo, supervízia pre personál a klientov, psychologická pomoc, aktivity na zmysluplné trávenie voľného času, ktoré pomôže prekonať náročné obdobie prípadnej izolácie v prípade infekcie COVID-19, podpora vytvorenia špecifických podmienok umožňujúcich kontakty klientov s rodinou v prípade izolácie alebo karantény);
Check
Zakúpenie potravín, vitamínov a výživových doplnkov pre klientov.

Podporené projekty v tomto programe

Zmysluplné trávenie voľn...
Podporená suma:
700 €
Pre koho:
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb, Komárno
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Bezpečný život NAŠICH se...
Podporená suma:
2500 €
Pre koho:
Domov seniorov Lamač, Bratislava
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2020
200 000 €
256