Výsledky grantového programu OPORA 2016
Výsledky grantového programu OPORA 2016
Podporené projekty
Hlasovanie za projekty v programe SPPoločne je ukončené
Hlasovanie za projekty v programe SPPoločne je ukončené
Výsledky hlasovania

Nadácia SPP podporuje projekty v týchto oblastiach