Nadácia SPP v roku 2012
Nadácia SPP v roku 2012
Výročná správa
Výsledky programu O krok vpred
Výsledky programu O krok vpred
Zoznam podporených
3. ročník programu Zlepšime SPPoločne Slovensko
3. ročník programu Zlepšime SPPoločne Slovensko
Podmienky programu

Nadácia SPP podporuje projekty v týchto oblastiach