Aktuality: Výsledky

19.04.2024

Poznáme výsledky tohtoročného kola grantového programu OPORA

Nadácia SPP ukončila hodnotenie projektov, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu v grantovom programe OPORA. Z celkového počtu 199 žiadostí prerozdelí 60 tisíc eur medzi 87 projektov, ktoré splnili podmienky grantu. Finančné prostriedky boli rozdelené medzi projekty, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov, podporujú ich zručnosti, samostatnosť a integráciu do spoločnosti a budú realizované na základe vytvoreného Individuálneho plánu rozvoja klienta. […]
Čítať ďalej
18.03.2024

Nadácia SPP podporila v Zamestnaneckom grantovom programe projekty v sume viac ako 47 tis eur

19. ročník Zamestnaneckého grantového programu určený pre zamestnancov a zamestnankyne spoločnosti SPP zaznamenal historický úspech. Svoje projekty nám poslalo až 70 kolegýň a kolegov.  Sme hrdí na všetkých, ktorí sa vo voľnom čase venujú dobrovoľníckym aktivitám a prispievajú tak k zlepšeniu kvality života vo svojom okolí, pomáhajú zdravotne znevýhodneným občanom, podporujú talentované deti, realizujú projekty prospešné pre svoj región, […]
Čítať ďalej
Dieťa cvičiace s fyzioterapeutkou / Child practising with physiotherapist
24.11.2023

Nadácia SPP prerozdelila 60 tisíc eur v rámci grantového programu O krok vpred

Nadácia SPP v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA uzavreli tohtoročnú výzvu grantového programu O krok vpred. O finančnú podporu požiadalo až 346 žiadateľov – osôb so zdravotným znevýhodnením. Po dôkladnom posúdení hodnotiacou komisiou bude podporených 79 osôb v sume 60 tisíc eur. Cieľom podpory je pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením a príspevok […]
Čítať ďalej
Banská Štiavnica
22.11.2023

Mimoriadny grant pre Banskú Štiavnicu smeruje tým, ktorí to najviac potrebujú.

Po ničivom požiari na jar tohto roku sa spustila lavína pomoci na záchranu kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice. Nadácia SPP tiež vyčlenia 150 000 eur na pomoc školským zariadeniam, kultúrnym inštitúciám a mimovládnym organizáciám, ktoré táto tragédia postihla. Finančnú podporu získalo Slovenské banské múzeum, ktoré vytvorí nový výstavný depozitár zbierky Geológia s cieľom ochrániť vzácne geologické a mineralogické zbierkové […]
Čítať ďalej
Dievča držiace pastelky / A girl holding coloring pencils
13.11.2023

Nadácia SPP podporí v rámci grantového programu SPPravmeTo 100 zaujímavých a inovatívnych projektov

Až 100 tisíc eur rozdelila Nadácia SPP školským zariadeniam, občianskym združeniam pri materských, základných alebo stredných školách, či obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi škôl na podporu programov formálneho aj netradičného vzdelávania. Pokladáme za dôležité podporovať projekty, ktoré majú pozitívny vplyv rozvíjanie sociálnych zručností, skvalitňovanie vzájomných vzťahov mladých ľudí v komunitách, či také projekty, ktoré vzbudzujú záujem […]
Čítať ďalej