Ochrana zdravia

Ochrana zdravia patrí k prioritným oblastiam, lebo si uvedomujeme dôležitosť podpory nasmerovanej k skvalitneniu starostlivosti o pacientov. Zameriavame sa najmä na projekty inovatívne, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

Okrem príspevkov na kúpu medicínskych prístrojov a projektov zameraných na skvalitnenie prostredia pacientov sú v oblasti ochrana zdravia podporované aj športové projekty. 

Grantové programy v oblasti ochrany zdravia