Aktuality: Ochrana zdravia

19.04.2024

Poznáme výsledky tohtoročného kola grantového programu OPORA

Nadácia SPP ukončila hodnotenie projektov, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu v grantovom programe OPORA. Z celkového počtu 199 žiadostí prerozdelí 60 tisíc eur medzi 87 projektov, ktoré splnili podmienky grantu. Finančné prostriedky boli rozdelené medzi projekty, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov, podporujú ich zručnosti, samostatnosť a integráciu do spoločnosti a budú realizované na základe vytvoreného Individuálneho plánu rozvoja klienta. […]
Čítať ďalej
04.03.2024

Nadácia SPP prerozdelí až 60 tisíc eur v  grantovom programe OPORA

Už viac ako 20 rokov Nadácia SPP prostredníctvom svojich grantových programov podáva pomocnú ruku najzraniteľnejším skupinám obyvateľov Slovenska. Grantový program OPORA je určený pre mimovládne organizácie, občianske združenia, obce a mestá, špeciálne školy a všetky subjekty, ktoré pomáhajú mentálne a fyzicky znevýhodneným obyvateľom, týraným ženám, ohrozeným deťom a mládeži, seniorom či ľuďom bez domova. O grant sa môžu uchádzať účelové […]
Čítať ďalej
Dieťa cvičiace s fyzioterapeutkou / Child practising with physiotherapist
24.11.2023

Nadácia SPP prerozdelila 60 tisíc eur v rámci grantového programu O krok vpred

Nadácia SPP v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA uzavreli tohtoročnú výzvu grantového programu O krok vpred. O finančnú podporu požiadalo až 346 žiadateľov – osôb so zdravotným znevýhodnením. Po dôkladnom posúdení hodnotiacou komisiou bude podporených 79 osôb v sume 60 tisíc eur. Cieľom podpory je pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením a príspevok […]
Čítať ďalej
Maľovanie na sklo / Glass painting
17.04.2023

Výsledky podpory v programe OPORA

Uzavreli sme aktuálny ročník grantového programu OPORA, v ktorom Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu organizácií starajúcich sa o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Šancu na podporu mali najmä projekty, ktoré zvýšia kvalitu života znevýhodnených a umožnia im získať čo najväčšiu samostatnosť a nezávislosť. Ku dňu uzávierky 26. marca bolo predložených do grantového […]
Čítať ďalej
Kreatívna aktivita / Creative activity
06.03.2023

Nadácia SPP opäť podporí sociálne a zdravotne znevýhodnených

Nadácia SPP rozdelí 60 tisíc eur v rámci svojho tradičného grantového programu OPORA na podporu organizácií, ktoré sa starajú o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Ak máte projekt, ktorý uľahčí znevýhodneným ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti, prihláste ho do 26. marca 2023, kedy je oficiálna uzávierka programu. Maximálna výška podpory na jeden projekt […]
Čítať ďalej
Dieťa cvičiace s fyzioterapeutkou / Child practising with physiotherapist
15.12.2022

O krok vpred vďaka Nadácii SPP!

Nadácia SPP spustila koncom októbra nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovej čiastky 60 000 eur získajú žiadatelia príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu až do výšky 1000 eur. Cieľom grantového programu „O krok vpred“ je prispieť ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, […]
Čítať ďalej