Nadácia SPP prerozdelila 60 tisíc eur v rámci grantového programu O krok vpred

Nadácia SPP v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA uzavreli tohtoročnú výzvu grantového programu O krok vpred. O finančnú podporu požiadalo až 346 žiadateľov – osôb so zdravotným znevýhodnením.

Po dôkladnom posúdení hodnotiacou komisiou bude podporených 79 osôb v sume 60 tisíc eur. Cieľom podpory je pomoc vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením a príspevok na ich rehabilitácie. O krok vpred je program určený na podporu jednotlivcov - fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku. Pomocou vlastných grantových programov sa snažíme prispievať ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, dlhodobo chorých a ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. V rámci programu O krok vpred preto podporujeme aktivity, ktoré im môžu pomôcť cítiť sa lepšie.

Viac o programe O krok vpred nájdete tu:  https://www.nadaciaspp.sk/programy/grantovy-program-o-krok-vpred/