Nadácia SPP prerozdelí až 60 tisíc eur v  grantovom programe OPORA

Už viac ako 20 rokov Nadácia SPP prostredníctvom svojich grantových programov podáva pomocnú ruku najzraniteľnejším skupinám obyvateľov Slovenska. Grantový program OPORA je určený pre mimovládne organizácie, občianske združenia, obce a mestá, špeciálne školy a všetky subjekty, ktoré pomáhajú mentálne a fyzicky znevýhodneným obyvateľom, týraným ženám, ohrozeným deťom a mládeži, seniorom či ľuďom bez domova. O grant sa môžu uchádzať účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie.

Podporíme projekty, ktoré predstavia individuálny plán rozvoja konkrétneho klienta, zlepšia kvalitu jeho života, podporia jeho zručnosti, ktoré mu pomôžu integrovať sa do bežného života. Podporíme aj také aktivity, ktoré smerujú k väčšej nezávislosti a samostatnosti klienta a umožnia mu rozhodovať o svojom živote v čo najväčšej možnej miere.

Do roku 2023 Nadácia SPP v tomto programe prerozdelila financie na aktivity klientov vo výške vyše  1 mil.  EUR.  Naším zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich k samostatnosti a umožňovali im plnohodnotnú účasť na spoločenskom živote.“,

hovorí správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková. 

Bližšie informácie o 13. ročníku grantového programu nájdete na: Grantový program Opora - Nadácia SPP

Aktivity projektov musia byť zrealizované do konca októbra 2024. Všetky podporené projekty budú na webe Nadácie SPP zverejnené najneskôr 19. apríla 2024.

Konzultácie k aktuálnemu ročníku grantového programu OPORA môžu záujemkyne a záujemcovia získať u projektovej koordinátorky Ing. Tatiany Šoltýsovej, prostredníctvom e-mailu: tatiana@nadaciaspp.sk alebo telefonicky na: +421 908 766 833.