Aktuality

Divadlo pod kostolom
15.12.2022

Nadácia SPP podporuje inovatívne partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých projekty sú svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť či dosah alebo jedinečný charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Predkladať žiadosti o podporu partnerských projektov je možné priebežne počas roka. Predkladané projekty by mali svojím zameraním spadať do základných oblastí podpory realizovanej […]
Čítať ďalej
Dieťa cvičiace s fyzioterapeutkou / Child practising with physiotherapist
15.12.2022

O krok vpred vďaka Nadácii SPP!

Nadácia SPP spustila koncom októbra nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovej čiastky 60 000 eur získajú žiadatelia príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu až do výšky 1000 eur. Cieľom grantového programu „O krok vpred“ je prispieť ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, […]
Čítať ďalej
Ilustračný obrázok - Hrad Uhrovec / Illustration image - Castle Uhrovec
15.12.2022

Odštartovali sme nový ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry SR spolu s partnermi Nadáciou SPP, SPP a mediálnym partnerom RTVS vyhlásili ďalší, v poradí už 16. ročník súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka, ktorá motivuje, inšpiruje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Aj tento rok majú šancu majitelia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku získať […]
Čítať ďalej
15.12.2022

Nadácia SPP pomáha už 20 rokov!

Nadácia SPP už dvadsať rokov podporuje rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Je jednou z najväčších nadácií na Slovensku a prostredníctvom svojich grantových programov poskytuje finančné prostriedky na pomoc v rôznych oblastiach. Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktorá prostredníctvom jej aktivít podporuje rozvoj občianskej […]
Čítať ďalej
1 3 4 5