Nadácia SPP pomáha už 20 rokov!

Nadácia SPP už dvadsať rokov podporuje rozvoj a ochranu duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Je jednou z najväčších nadácií na Slovensku a prostredníctvom svojich grantových programov poskytuje finančné prostriedky na pomoc v rôznych oblastiach.

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a. s., ktorá prostredníctvom jej aktivít podporuje rozvoj občianskej spoločnosti a pomáha ľuďom, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc.

Nadácia SPP má v súčasnosti široký záber oblastí svojej podpory, keďže sa počas dvadsiatich rokov rozvíjala a rozširovala. Finančné príspevky poskytuje v šiestich oblastiach, ktorými sú životné prostredie a regionálny rozvoj, vzdelávanie, kultúra a umenie, humanitárna pomoc, ochrana zdravia a šport.

„Pre nás a pre Nadáciu SPP je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií. Informácie o podporených projektoch sú vždy verejne dostupné,“

hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP, ktorá sa CSR aktivitám venuje dlhodobo.

„Za celé obdobie existencie Nadácie SPP sa nám podarilo podporiť vyše 8500 subjektov čiastkou, ktorá je vyššia ako 60 mil. eur. Každoročne podporíme cca 8O0 projektov a organizácií, ktoré presadzujú pozitívne, dlhodobé a inovatívne zmeny v rôznych oblastiach nášho života. Cieľom Nadácie SPP je nasmerovať finančnú pomoc tam, kde je najviac potrebná a nastaviť transparentné a spravodlivé podmienky čerpania našich grantových schém,“

dodáva Eva Guliková.

Podporené projekty za 20 rokov

Nadácia SPP už piaty rok realizuje grantový program SPPravmeTo, prostredníctvom ktorého podporuje šírenie vzdelávacích aktivít a skvalitňovanie procesu výučby v školských zariadeniach a organizáciách. Tento rok vyčlenila na podporu vzdelávania celkovo až 100 000 eur.

V oblasti kultúry je Nadácia SPP dlhodobým partnerom súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka, ktorá motivuje, inšpiruje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu. Spoločne s Ministerstvom kultúry SR bol tento rok vyhlásený už 16. ročník súťaže, kde môžu majitelia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku získať titul Fénix - Kultúrna pamiatka roka za ich prístup a prínos k ochrane a obnove kultúrneho dedičstva. Nadácia SPP je od roku 2021 spoluorganizátorom a generálnym partnerom tejto súťaže.

Nadácia SPP pomocou svojich grantových programov O krok vpred a Opora prispieva ku skvalitneniu starostlivosti o pacientov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, ako aj pomáha tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

V roku 2022 Nadácia SPP v rámci grantového programu Opora podporila Centrum sociálnych služieb v Terchovej. Cieľom projektu bolo začlenenie a podpora klienta, pána Vincenta, v jeho hudobnom talente. V priebehu projektu sa mu zakúpila heligónka, čo prispelo k jeho osobnostnému rastu a podporilo ho v reprezentácii zariadenia na spoločenských podujatiach. Pán Vincent aktívne využil svoj voľný čas, bol pozitívne naladený, čo prispelo k zlepšeniu jeho mentálneho a fyzického stavu. Vďaka projektu bola klientovi umožnená čo najplnohodnotnejšia účasť na spoločenskom živote a projekt dokázal, že aj ľudia so zdravotným postihnutím si môžu plniť svoje sny a motivovať ostatných svojím príkladom.

Zámerom programu O krok vpred bolo podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode. V roku 2021 Nadácia SPP v rámci grantového programu O krok vpred podporila 159 jednotlivcov sumou 120 000 eur. Vybraní žiadatelia realizovali rehabilitačné pobyty v štrnástich rehabilitačných centrách na Slovensku. V roku 2022 bolo možné prihlasovať projekty vybraných jednotlivcov v rámci 17 rehabilitačných centier po celom Slovensku.

Nadácia SPP podporila tak v roku 2022 vybraných 87 žiadateľov v celkovej sume 60 000 eur.
V roku 2020, počas obdobia pandémie, sme vyhlásili mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu, ktorý bol určený na podporu poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí sa starali o osoby v dôchodkovom veku. Rovnako tak aj v súčasnom období poskytujeme podporu s cieľom pomôcť ľuďom, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine a zmierniť jej negatívne dôsledky.
Grantovým programom, ktorý vyvoláva veľký záujem zo strany žiadateľov, je program Športuj aj Ty!, ktorého cieľom je vytiahnuť deti a mladých ľudí od počítačov a motivovať ich k pohybu a zdravému životnému štýlu.

Rovnako atraktívny je aj grantový program na podporu komunít s názvom SPPoločne pre komunity. Medzi podporenými projektami je napríklad projekt Kinovagón - mobilný a vzdelávací priestor na ceste po Slovensku. Cieľom projektu bol vznik "Kinovagóna" - unikátneho mobilného priestoru pre oddych a vzdelávanie. Vďaka projektu sa podarilo zrealizovať poslednú etapu projektu, a to opravu brzdového systému, akumulátorov, elektroinštalácie a zabezpečiť potrebné revízie pre umožnenie prevádzky Kinovagóna po slovenských železniciach. Práce v réžii členov Klubu železničných modelárov Vrútky boli zakončené úspešnou technickou prehliadkou a predstavením vozňa verejnosti spojenom s divadelným predstavením pre deti.

„Ak máte inovatívnu myšlienku alebo zaujímavý projekt, ktorý pomôže dobrej veci a potreboval by finančnú podporu, aby ste ho mohli zrealizovať, sledujte našu stránku Nadácie SPP, ako aj výzvy na zapojenie sa do grantových programov. Dajte nám o svojich projektoch vedieť a my ich radi podporíme,“

dodáva Eva Guliková.