Nadácia SPP podporuje inovatívne partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých projekty sú svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť či dosah alebo jedinečný charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Predkladať žiadosti o podporu partnerských projektov je možné priebežne počas roka.

Predkladané projekty by mali svojím zameraním spadať do základných oblastí podpory realizovanej Nadáciou SPP – ako je životné prostredie a regionálny rozvoj, vzdelávanie, šport, kultúra a umenie, resp. ochrana zdravia.

O podporu sa môžu uchádzať nepodnikateľské právnické osoby, napr. občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie, štátne organizácie, školy, univerzity, samosprávy, mestá a obce.

Predkladaný projekt by mal byť verejnoprospešný a zároveň by mal mať celospoločenský dosah. Nadácia SPP sa v rámci partnerských projektov orientuje na podporu konkrétnych aktivít, nie na rekonštrukcie objektov alebo zveľadenie súkromného majetku.

„Ak plánujte predložiť svoj projekt, tak podmienkou je, aby bol predložený v predstihu, ešte pred jeho realizáciou,“

hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Jediná možnosť, ako prihlásiť partnerský projekt, je prostredníctvom elektronického formulára na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.

O predložených projektoch rozhoduje správna rada Nadácie SPP priebežne počas celého roka.

Inšpirujte sa projektami, ktoré sme podporili v roku 2022

Nadácia SPP v rámci Partnerských projektov podporila v roku 2022 zatiaľ 224 organizácií sumou 1 780 683,00 eur.

V oblasti kultúry a umenia boli vďaka prostriedkom z grantového programu uskutočnené viaceré podujatia ako napríklad Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy, Symfónia umenia II alebo Koncert pre Ukrajinu. V rámci športových projektov to bola napríklad Letná hokejová akadémia či turnaje pre mládež v stolnom tenise. V oblasti vzdelávania Nadácia SPP podporila napríklad iniciatívu Teach for Slovakia alebo program Duke of Edinburgh (DofE).