Aktuality

Dieťa hrajúce tenis / A kid playing tennis
04.04.2023

Nadácia SPP už vie, kto pomôže vyčerpať nevyčerpateľnú energiu detí

Nadácia SPP vyčlenila až 200 tisíc eur na podporu projektov rozvíjajúcich šport a pohyb detí a mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo všetkých regiónoch Slovenska. Do grantového programu „Športuj aj Ty!" sa tento rok prihlásilo 661 žiadostí, najviac z Bratislavského a Žilinského kraja. Po posúdení odbornej komisie zloženej z 22 hodnotiteľov získa podporu od Nadácie SPP 162 projektov, vďaka ktorým bude […]
Čítať ďalej
Ilustračný obrázok - historická budova / Illustration picture - historical building
15.03.2023

Hlasujte o najkrajšie obnovenú pamiatku a určite, kto získa cenu Fénix – Cena Nadácie SPP

Nadácia SPP  spúšťa online hlasovanie o najkrajšie obnovenú kultúrnu pamiatku, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť. Každý hlas odovzdaný prostredníctvom webu www.kpr-fenix.sk/hlasovanie tak môže rozhodnúť o tom, ktorá z 36 prihlásených súťažiacich pamiatok získa ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP. Medzi prihlásenými historickými objektmi sú kaštiele, zámky, kostoly, ale aj veže, most, či železničná stanica a ďalšie zaujímavé technické […]
Čítať ďalej
Kreatívna aktivita / Creative activity
06.03.2023

Nadácia SPP opäť podporí sociálne a zdravotne znevýhodnených

Nadácia SPP rozdelí 60 tisíc eur v rámci svojho tradičného grantového programu OPORA na podporu organizácií, ktoré sa starajú o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Ak máte projekt, ktorý uľahčí znevýhodneným ich plnohodnotné začlenenie sa do spoločnosti, prihláste ho do 26. marca 2023, kedy je oficiálna uzávierka programu. Maximálna výška podpory na jeden projekt […]
Čítať ďalej
Dieťa hrajúce tenis / A kid playing tennis
22.02.2023

Nadácia SPP pomôže vyčerpať nevyčerpateľnú energiu vašich detí

Hľadáte spôsob ako vyčerpať nevyčerpateľnú energiu vašich detí? Prihláste svoj projekt do grantového programu Nadácie SPP „Športuj aj Ty!“ a my vám s tým pomôžeme. Na  podporu  projektov rozvíjajúcich šport a pohyb detí a mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo všetkých regiónoch Slovenska je vyčlenených až 200 tisíc eur. Maximálna výška podpory na projekt je 3 tisíc eur. Organizácie môžu […]
Čítať ďalej
Učiteľka s detmi / Teacher with kids
15.12.2022

Podporujeme vzdelávanie detí a mládeže vďaka programu SPPravmeTo

Nadácia SPP aj tento rok spustila grantový program SPPravmeTo, prostredníctvom ktorého podporuje modernizáciu a rozširovanie vzdelávacích aktivít, ako aj skvalitňovanie procesu výučby v školských zariadeniach a organizáciách. V roku 2022 vyčlenila na podporu vzdelávania celkovo až 100 000 eur. O finančnú podporu sa mohli uchádzať školské zariadenia, obce a mestá a občianske združenia, ktoré realizujú projekty formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. […]
Čítať ďalej
Divadlo pod kostolom
15.12.2022

Nadácia SPP podporuje inovatívne partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých projekty sú svojím zameraním inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť či dosah alebo jedinečný charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Predkladať žiadosti o podporu partnerských projektov je možné priebežne počas roka. Predkladané projekty by mali svojím zameraním spadať do základných oblastí podpory realizovanej […]
Čítať ďalej
1 2 3 4