Mimoriadny grant pre Banskú Štiavnicu smeruje tým, ktorí to najviac potrebujú.

Po ničivom požiari na jar tohto roku sa spustila lavína pomoci na záchranu kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice. Nadácia SPP tiež vyčlenia 150 000 eur na pomoc školským zariadeniam, kultúrnym inštitúciám a mimovládnym organizáciám, ktoré táto tragédia postihla. Finančnú podporu získalo Slovenské banské múzeum, ktoré vytvorí nový výstavný depozitár zbierky Geológia s cieľom ochrániť vzácne geologické a mineralogické zbierkové predmety. Verejná knižnica Eleuzína bude po rekonštrukcii priestorov prístupná všetkým návštevníkom, ktorí môžu stráviť príjemný čas pri knihe priamo v tomto priestore. Základná umelecká škola využije potrebné financie na čistenie zadymených nástrojov, prípadne na kúpu nových. Galéria Jozefa Kollára bude mať možnosť zreštaurovať mimoriadne umelecké diela banskoštiavnického rodáka Edmunda Gwerka. Veríme, že aj naša podpora je pre všetkých významnou pomocou v tejto neľahkej situácii.

Podporené projekty nájdete na: Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk)