Nadácia SPP podporila v Zamestnaneckom grantovom programe projekty v sume viac ako 47 tis eur

19. ročník Zamestnaneckého grantového programu určený pre zamestnancov a zamestnankyne spoločnosti SPP zaznamenal historický úspech. Svoje projekty nám poslalo až 70 kolegýň a kolegov.  Sme hrdí na všetkých, ktorí sa vo voľnom čase venujú dobrovoľníckym aktivitám a prispievajú tak k zlepšeniu kvality života vo svojom okolí, pomáhajú zdravotne znevýhodneným občanom, podporujú talentované deti, realizujú projekty prospešné pre svoj región, či realizujú inovatívne charitatívne aktivity pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Veľmi oceňujeme ich osobný vklad v týchto projektoch.

Správna rada Nadácie SPP vybrala až 61 projektov a zvýšila celkovú sumu grantového programu na 47 200 eur.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili a tešíme sa, čo prinesie jubilejný, 20. ročník Zamestnaneckého grantového programu.

Podporené projekty nájdete na: Zamestnanecký grantový program - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk)