Aktuality: Vzdelávanie

Dievča držiace pastelky / A girl holding coloring pencils
13.11.2023

Nadácia SPP podporí v rámci grantového programu SPPravmeTo 100 zaujímavých a inovatívnych projektov

Až 100 tisíc eur rozdelila Nadácia SPP školským zariadeniam, občianskym združeniam pri materských, základných alebo stredných školách, či obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi škôl na podporu programov formálneho aj netradičného vzdelávania. Pokladáme za dôležité podporovať projekty, ktoré majú pozitívny vplyv rozvíjanie sociálnych zručností, skvalitňovanie vzájomných vzťahov mladých ľudí v komunitách, či také projekty, ktoré vzbudzujú záujem […]
Čítať ďalej
Bubnujúci chlapec / A boy playing drums
03.10.2023

Predĺžili sme uzávierku grantového programu SPPravmeTo 2023 do 15. októbra!

Až 1 500 eur môžete získať na podporu inovatívneho, originálneho projektu, zameraného na zážitkové a projektové vzdelávanie detí a mládeže, či projektu, ktorý podporuje dobrovoľníctvo mladých ľudí a ich filantropické myslenie alebo projektu, ktorého aktivity sú priamo prepojené s dianím v komunite. Žiadosti treba predložiť online prostredníctvom online registračného formulára zverejneného na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk/. Výsledky […]
Čítať ďalej
22.09.2023

Nadácia SPP venuje 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí

Nadácia SPP vyhlasuje  dňa 11.9. 2023 nový ročník grantového programu SPPravmeTo 2023, v ktorom prerozdelí až 100 tisíc eur na podporu vzdelávania detí na Slovensku. Cieľom programu je povzbudiť aktívne školské zariadenia a organizácie, ktoré sa venujú formálnemu i neformálnemu vzdelávaniu detí a mládeže, a tak skvalitniť proces výučby na školách a v mimoškolských krúžkoch. Organizácie môžu prihlasovať svoje projekty do […]
Čítať ďalej
Učiteľka s detmi / Teacher with kids
15.12.2022

Podporujeme vzdelávanie detí a mládeže vďaka programu SPPravmeTo

Nadácia SPP aj tento rok spustila grantový program SPPravmeTo, prostredníctvom ktorého podporuje modernizáciu a rozširovanie vzdelávacích aktivít, ako aj skvalitňovanie procesu výučby v školských zariadeniach a organizáciách. V roku 2022 vyčlenila na podporu vzdelávania celkovo až 100 000 eur. O finančnú podporu sa mohli uchádzať školské zariadenia, obce a mestá a občianske združenia, ktoré realizujú projekty formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. […]
Čítať ďalej