Poznáme víťazné pamiatky 17. ročníka súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 17. ročníka súťaže stali pamiatky: „Várdomb“ – starý vodojem v Bernolákove, Kaštieľ vo Voderadoch a organ v Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach. Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie obci Lednické Rovne za príkladný prístup k obnove parku kaštieľa. V internetovom hlasovaní verejnosti po napínavom súboji získala najviac hlasov, a tým aj ocenenie „Fénix - Cena Nadácie SPP“ Kúria Andrássyovcov v Gombaseku. Osobitný titul „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ , ktorý sa týka pamiatky, kde ešte ukončená obnova nebola, získali zástupcovia projektu Berggericht - budova mineralogickej expozície Slovenského banského múzea.

Slávnostné udeľovanie ocenení súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktoré 2. mája odvysielala Jednotka RTVS, sa uskutočnilo na hrade Ľupča. Vyhlasovateľom súťaže je už od roku 2004 Ministerstvo kultúry SR spoločne s generálnym partnerom súťaže Nadáciou SPP. Polročný súboj 33 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v rokoch 2022 a 2023, hodnotila odborná porota zastúpená odborníkmi z praxe. Na základe posúdenia všetkých podkladov, získaných prostredníctvom elektronického prihlasovacieho formuláru, porota nominovala do finále dvanásť pamiatok na udelenie titulu Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Konečné rozhodnutie prijala následne - po fyzickej obhliadke nominovaných objektov.

Prehľad laureátov 17. ročníka súťaže

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu pamiatky získala pamiatka s názvom Várdomb – starý vodojem v Bernolákove za kultivovanú obnovu, ako aj kreatívnu prezentáciu a sprístupnenie zachovaných hodnôt technickej národnej kultúrnej pamiatky.

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky udelila odborná porota vlastníkovi Kaštieľa vo Voderadoch za systematický, vysoko odborný a esteticky zvládnutý prístup k obnove a reštaurovaniu s rešpektom k zachovaným pamiatkovým hodnotám rozsiahleho komplexu národnej kultúrnej pamiatky.

Cenu Fénix za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky získala na základe rozhodnutia poroty pamiatka organ v Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach. Cena bola udelená za precízne reštaurovanie nástrojovej aj architektonickej časti pamiatky a ukážkovú profesijnú spoluprácu, ktorej výsledkom je prinavrátenie jedinečnej historickej podoby, ako aj zvuku vzácneho nástroja.

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka získal Park kaštieľa v obci Lednické Rovne za príkladný prístup k obnove parku kaštieľa a inšpiratívnu prezentáciu pamiatky ako živého organizmu so zachovanými autentickými historickými prvkami.

Ocenenie Fénix – Cena Nadácie SPP za najkrajšie obnovenú pamiatku si vďaka najvyššiemu počtu hlasov v internetovom hlasovaní verejnosti odniesla Kúria Andrássyovcov v Gombaseku. Táto národná kultúrna pamiatka získala 20 422 hlasov z celkového počtu 90 353 hlasov.

Špeciálnou kategóriou súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je už po 4. raz ocenenie Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka. Cenu „Adept“ bol udelený Slovenskému banskému múzeu za obnovu pamiatky Berggericht - budova mineralogickej expozície Slovenského banského múzea za ambiciózny zámer obnovy pamiatky.

Traja laureáti súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka získali nielen osvedčenie o udelení ceny, ale aj finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP. Súčasťou ocenenia je aj soška bájneho vtáka Fénixa, ktorej tri nezameniteľné originály každoročne vytvára renomovaný sklársky dizajnér Patrik Illo.

„Veľmi sa tešíme, že do súťaže sa prihlásilo množstvo kvalitne a s citom obnovených pamiatok. Rada by som touto cestou vyzvala vlastníkov pamiatok, ktorí v roku 2023 už ukončili alebo v roku 2024 ukončia obnovu národnej kultúrnej pamiatky alebo jej ucelenej časti, aby neváhali a prihlásili svoje projekty do 18. ročníka súťaže. Chceme povzbudiť v úsilí aj tých, ktorí s obnovou začali, resp. ju ešte len pripravujú. Našou ambíciou je totiž v súťaži sledovať obnovu pamiatok od začiatku až po jej úspešný koniec. Verejnosť tak môže sledovať v čase celý ten fascinujúci príbeh ich obnovy.Zároveň veľmi radi zdieľame výsledky práce týchto inšpiratívnych vlastníkov. Chceme ukázať aj ďalším komunitám, ktoré sa nachádzajú v okolí, ale aj celému Slovensku, že si vážime históriu, máme o ňu záujem a máme byť na čo hrdí,“

motivuje vlastníkov historických objektov k účasti v jedinečnej súťaži Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Príbehy rozpovedané obnovenými pamiatkami v tomto ročníku súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka nájdete na www.kpr-fenix.sk.

Kontakt pre médiá: Ondrej Šebesta, hovorca, mobil: +421 917 501 370, e-mail: press@spp.sk, www.spp.sk