Nadácia SPP prispeje k oživeniu komunitného života v regiónoch na celom Slovensku

Správna rada Nadácie SPP schválila výsledky aktuálneho ročníka grantového programu „SPPoločne pre komunity - Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto“. Nadácia SPP rozdelí celkovú sumu 200 tisíc eur na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku. Prostredníctvom grantového programu podporí až 109 organizácií, ktorým záleží na rozvoji komunít, pričom do podporených aktivít sa zapojí viac ako 70 tisíc ľudí. Výsledky tohto programuuverejnila nadácia na svojom webe Grantový program SPPoločne pre komunity - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).

Grantový program SPPoločne pre komunity je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého chce Nadácia SPP podporovať projekty aktívnych organizácií. Je výnimočný najmä tým, že je adresný – podporuje ľudí a organizácie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak najlepšie jeho potreby.

Počas uplynulých troch ročníkov programu už Nadácia SPP podporila 252 projektov zo všetkých kútov Slovenska a rozdelila 390 tisíc eur.

„Ľudia na Slovensku sa dokážu spojiť pre dobrú vec. Do tohtoročného kola grantového programu prihlásili žiadatelia neuveriteľných 397 projektov. Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám. Mnohé sa zameriavajú na zachovávanie zvyklostí, tradícií a kultúrneho dedičstva, chcú skrášľovať svoje okolie, upevňovať susedské a komunitné vzťahy, ale aj prepájať generácie či spoznávať svoje okolie a svoju identitu. Tento rok sme do názvu programu pridali podtitul Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, lebo sa domnievame, že tento rozmer sa nám zo života začína vytrácať. Chceme, aby ľudia boli hrdí na miesto, kde žijú, aby poznali históriu, pamiatky a výnimočné miesta, zvyklosti a komunitu, v ktorej žijú,“

povedala správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

Vďaka grantu dostanú  šancu projekty, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, kultúrne inštitúcie, ako múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská, ale aj samosprávy, obce a mestá a účelové zariadenia cirkvi.

Uzávierka elektronických žiadostí bola 5. mája 2024. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3000 eur. Aktivity projektu musia byť zrealizované do 31. októbra 2024.

Bližšie informácie a výsledky podpory SPPoločne pre komunity – Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto nájdu záujemkyne a záujemcovia na webstránke Grantový program SPPoločne pre komunity - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).

Kontakt pre médiá: Ondrej Šebesta, hovorca, mobil: +421 917 501 370, e-mail: press@spp.sk, www.spp.sk