Zamestnanecký program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Preto ak aj vy máte pocit, že vo vašom okolí treba podporiť niečo správne, je vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je určené práve vám.

Predložte svoj projekt

Uzávierka aktuálneho kola Zamestnaneckého grantového programu bola 8. marca 2017 o 24:00. Momentálne nie je možné predkladať žiadne nové vypracované projekty.

Aktuálne podporené projekty