Cesta gajarským rozprávkovým lesom

Podujatie s názvom Cesta gajarským rozprávkovým lesom prináša deťom radosť každý rok v lete. Obyvatelia obce Gajary a členovia rôznych miestnych komunít sa rozhodli usporiadať akciu pre deti a pripraviť im aktivity na zmysluplné trávenie voľného času na čerstvom vzduchu s rodičmi či starými rodičmi.

Tematicky bolo podujatie v roku 2021 venované tradičným rozprávkam, na ktoré sa v dnešnej digitálnej dobe už často zabúda. Súčasťou každého rozprávkového stanovišťa bola navrhnutá pohybová úloha pre deti, po splnení ktorej získali pečiatku na kartičku a teda postup do ďalšej rozprávky. Zároveň tento projekt podporil revitalizáciu životného prostredia vyčistením a úpravou borovicového lesíka v intraviláne obce - miesta realizácie podujatia.

Podujatie netradičným spôsobom spojilo obyvateľov obce Gajary a podporilo rozvoj a spoluprácu jednotlivých komunít. Projekt však najmä podporil zdravý životný štýl a zmysluplný spôsob trávenia času detí.

Finančné prostriedky zo Zamestnaneckého grantového programu boli v projekte použité na:

  • výrobu dekorácií, rekvizít, masiek,
  • nákup ostatného materiálu potrebného na všetky aktivity podujatia.