Živý vetrolam pre včelnicu

Včelnica v chránenej krajinnej oblasti Štiavnických vrchov dokáže odolať poveternostným vplyvom a vysokej zveri vďaka projektu, v rámci ktorého sme pomohli vysadiť živé vetrolamy.

Inšpiráciou žiadateľky bolo zapojiť sa do dobrovoľníckej práce a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú. Spoločne vytvorili dobrú vec, ktorá je prospešná ako pre včely, tak aj pre životné prostredie. Včelnice ohrozovali ako silné vetry, tak aj výskyt vysokej zveri v danej lokalite. Z
tohto dôvodu bolo potrebné okrem vetrolamov zabezpečiť aj ich oplotenie, ktoré ich v prvých rokoch zakorenenia budú chrániť.

Cieľom projektu bola výsadba živých vetrolamov zo stromov a kríkov na stlmenie vetra, ktoré sa nachádzajú v chránenej krajinnej oblasti. Podmienkou bolo, aby boli funkčné, v súlade so životným prostredím a zároveň obohacujúce pre včelstvo.

Finančné prostriedky zo Zamestnaneckého grantového programu boli v projekte použité na:

  • rôzne druhy stromov,
  • zeminu,
  • oplotenia,
  • geotextíliu,
  • mulčovaciu kôru.