Zamestnanecký program

Už po 13. krát podporíme zamestnancov spoločnosti SPP, ktorým záleží na dianí vo svojom okolí. Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity. Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP (ďalej ZGP) je umožniť zamestnancom spoločnosti SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Preto, ak aj vy máte pocit, že vo vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je určené práve Vám. 

Predložte svoj projekt

V tomto ročníku bolo na podporu verejnoprospešných projektov vyčlenených celkovo 20 000 EUR.

Maximálna výška podpory, ktorú môže získať zamestnanec predkladajúci projekt bola 800 EUR. Vyhlásenie programu: 5. februára 2018. Uzávierka prijímania projektov: 8. marca 2018, do 24.00 h. Výsledky o podpore budú zverejnené 29. marca 2018. Aktivity v projekte: od apríla do novembra 2018. 

Projekty predkladajte iba elektronicky, prostredníctvom on-line formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, prosím nič neposielajte vytlačené poštou. 

Podmienky Zamestnaneckého grantového programu pre rok 2018

Aktuálne podporené projekty

Zoznam podporených ZGP 2018 - 13. ročník

O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a zamestnancov spoločností SPP, Mgr. Lucia Capová, (ktoré projekty nepredkladali).