Zamestnanecký program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť zamestnancom SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Preto, ak ste zamestnancom SPP a máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP („ZGP“) je určené práve Vám. Vďaka 748 zrealizovaným projektom zamestnancov za predchádzajúcich 16 rokov ZGP môžeme naďalej pokračovať v našej snahe prispievať ku komunitnému rozvoju Slovenska.

Predložte svoj projekt

Už po 17. krát Nadácia SPP podporí zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ktorým záleží na dianí vo svojom okolí. Oslovujeme zamestnancov, ktorí aj popri svojej každodennej práci a povinnostiach majú záujem venovať sa verejnoprospešným aktivitám v prospech svojej komunity. V tomto ročníku bolo na podporu verejnoprospešných projektov v rámci Zamestnaneckého grantového programu vyčlenených celkovo 25 000 eur. Maximálna celková výška podpory, ktorú mohol získať zamestnanec predkladajúci projekt bola 1 000 eur

Časový harmonogram predkladania žiadostí:

Vyhlásenie programu: 25. februára 2022

Uzávierka prijímania projektov: 16. marca 2022, do 24.00 h.

Podmienky Zamestnaneckého grantového programu 2022  

Aktuálne podporené projekty