Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

Predložte svoj projekt

Cieľom programu Municipality je priniesť do konkrétnych regiónov, v ktorých pôsobí spoločnosť EUSTREAM, pomoc na zlepšenie života formou cielenejších a trvalejších riešení pre obyvateľov. Chceme, aby sa regióny, obce, mestá a jednotlivé komunity rozvíjali predovšetkým prostredníctvom projektov, ktoré dodržujú pravidlá trvalo udržateľného rozvoja z dlhodobého hľadiska. Preto budú v programe Municipality podporené iba projekty, ktoré sú konkrétne, realizovateľné a odrážajú potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obcí, miest a jednotlivých regiónov.

Uzávierka programu Municipality bola 2. mája 2022 o 23:59 hod.

Zoznam podporených projektov v roku 2022

Aktuálne podporené projekty