Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

Predložte svoj projekt

Program Municipality je interný program určený obciam, ktoré ležia v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti Eustream, a. s. Termín uzávierky predkladania projektov bol 22. marec 2020 o 24:00.

Podmienky grantového programu Municipality 

Podporené projekty v minulosti