Rekonštrukcia pamätníka padlým vo svetových vojnách

Obyvatelia obce Petrovce nad Laborcom v okrese Michalovce sa tešia z obnoveného vojenského pamätníka padlých hrdinov vo svetových vojnách. Ten v roku 2021 prešiel rukami reštaurátora a zaradil sa medzi obecné kultúrne pamiatky.

Zámerom rekonštrukcie tohto pamätníka, ktorý sa nachádza v centrálnom parku obce na východe Slovenska, bola jeho nevyhnutná obnova, keďže bol postavený pred 27 rokmi. Snahou obecnej samosprávy bolo, aby sa dôstojne pripomínali udalosti z našich dejín a aby si pamiatku obetí mohli uctiť aj nasledujúce generácie.

Realizáciou projektu došlo ku skultúrneniu obecného parku a v súčasnosti slúži nielen na pietne akty, ale často sa pri ňom zastavujú aj samotní občania, ako aj návštevníci prichádzajúci do obce.

Finančné prostriedky z grantového programu Municipality boli v projekte použité na:

• výmenu zámkovej dlažby a obrubníkov,
• obloženie 6 kusov kvetináčov,
• vyčistenie a opravu samotného pamätníka a pamätnej dosky,
• nové osvetlenie pamätníka.