Revitalizácia detského ihriska a okolia v obci Hankovce

Obyvatelia a predovšetkým rodičia žijúci v obci Hankovce majú radosť z obnovy obľúbeného miesta, kde sa hrávajú ich ratolesti. V minulom roku v centre samotnej malebnej dedinky vynovili detské ihrisko v bývalom areáli základnej školy.

Zrealizovaním projektu "Revitalizácia detského ihriska a okolia v obci Hankovce" boli upravené dopadové plochy pod hracími prvkami a ihrisko bolo doplnené novým hracím prvkom, konkrétne lezeckou stenou. Nasledovalo oplotenie tohto detského areálu a pracovníci obce vysadili nové stromy a upravili okolitú zeleň.

V súčasnosti je už toto ihrisko ideálnym miestom pre trávenie voľného času pre deti a ich rodičov a ponúka priestor ako na hranie, tak aj na oddych.

Finančné prostriedky z grantového programu Municipality boli v projekte použité na:

• materiál súvisiaci s revitalizáciou,
• nákup nových hracích prvkov detského ihriska.