Dokumenty

Nadačná listina
Finančné prehľady
Na stiahnutie
Nadácia SPP bola zriadená na základe nadačnej listiny. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

2022

Výročná správa

Zoznam podporených projektov

Správa o použití podielu zaplatenej dane

2021

Zoznam podporených projektov

Správa o použití podielu zaplatenej dane

2020

Zoznam podporených projektov

Správa o použití podielu zaplatenej dane

2019

Zoznam podporených projektov

Správa o použití podielu zaplatenej dane