Náš tím

Podrobné informácie o grantových programoch vám ochotne poskytnú v Centre pre filantropiu n.o., ktoré je partnerom Nadácie SPP a administrátorom našich grantových programov. Ak sa potrebujete poradiť, či je zámer vášho projektu v súlade s našimi výzvami, odporúčame vám urobiť tak ešte pred zaslaním vašej žiadosti o finančný príspevok.

Ing. Zlatica Vargová

Správkyňa Nadácie SPP

V roku 2008 ukončila vysokoškolské štúdium na Ekonomickej fakulte Technickej Univerzity v Ko ...

Zaicova

Mgr. Jana Zaicová

Zastupujúca Programová manažérka Nadácie SPP

V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozo ...

Majernikova

RNDr. Beáta Majerníková, PhD.

Programová manažérka Nadácie SPP - momentálne na materskej dovolenke

V roku 2013 ukončila štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v o ...

Ing. Tatiana Šoltýsová

Programová koordinátorka Nadácie SPP

V roku 2022 absolvovala štúdium na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v ...

Johana Ďurišová, MA

Programová koordinátorka Nadácie SPP

V roku 2019 ukončila bakalárske štúdium v odbore politológia a medzinárodné vzťahy na Univer ...

Pre poštovú a osobnú komunikáciu pre oblasť grantových programov a partnerských projektov prosím využite kontakt:

Centrum pre filantropiu n.o.
Partner pre Nadáciu SPP
Baštová 5
811 03 Bratislava

Prosíme však, aby ste si termín osobnej konzultácie dohodli vopred emailom na projekty@nadaciaspp.sk