Program Opora

V programe OPORA od roku 2005 poskytujeme podporu projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporujeme zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov.

Podrobné informácie o kritériách a požiadavkách

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2016 je program zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Termín uzávierky pre podávanie projektov je 6.4.2016.

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na www.nadaciaspp.egrant.sk

Aktuálne podporené projekty

V grantovom programe OPORA sme v poslednom kole v roku 2016 podporili:

  • 89 žiadostí celkovou sumou 50 000 eur

Zoznam podporených projektov v roku 2016 v rámci grantového programu OPORA