Program Opora

V programe OPORA od roku 2005 poskytujeme podporu projektom, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí so znevýhodnením. Podporujeme zmeny, ktoré smerujú k zvýšeniu kvality života, starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Posledná uzávierka grantového programu Opora 2017 bola 12. apríla 2017. 

Výsledky grantového programu Opora v roku 2017

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V roku 2017 je program rovnako zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Termín uzávierky programu Opora na rok 2017 bol 12.4.2017 o 24:00 hod. 

Aktuálne podporené projekty

V grantovom programe OPORA sme v poslednom kole v roku 2017 podporili:

  • 74 žiadostí celkovou sumou 45 000 eur

Zoznam podporených projektov v roku 2017 v rámci grantového programu OPORA

O finančnej podpore rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

Mgr. Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada;

Mgr. Ľubica Vyberalová, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím;

Mgr. Lenka Varcholová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice;

Mgr. Beáta Sklenárová, liečebná pedagogička, psychologička.