Beáta M.

Začleňovanie mentálne postihnutých ľudí do spoločnosti je dôležitou úlohou každej inštitúcie, ktorá s nimi pracuje. Nezisková organizácia Claudianum z Modry pomáha svojej klientke Beátke nadobudnúť finančnú sebadôveru, aby mohla začať robiť to, po čom túži – zamestnať sa a pracovať.

Jedna z dôležitých vecí, ktoré musí človek ovládať, aby mohol nastúpiť do zamestnania, je práca s peniazmi. Beátka z Domova sociálnych služieb v Modre absolvovala špeciálne školenie, aby si posilnila svoju finančnú gramotnosť a mohla sa zamestnať na chránenom či inom pracovisku. Výučba prebiehala s pomocou tréningových peňazí, kalkulačky a finančného programu Stiefel. Beátku okrem iného naučila aj to, ako zapisovať a označovať ceny výrobkov, aby zvládla prácu napríklad v obchode.

Vytvorenie tréningového pracovného miesta v DSS Beátke pomohlo porozumieť základnému fungovaniu peňazí a najmä získať dostatok finančnej sebadôvery, aby sa mohla uchádzať o prácu, a tak prispieť k fungovaniu našej spoločnosti.

Finančné prostriedky z grantového programu Opora boli v projekte použité na:

  • zabezpečenie počítačového programu Finančná gramotnosť,
  • zakúpenie skrine na vystavenie hotových výrobkov.