Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s ADELI Centrom, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu.

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP vyhlasila aj v roku 2015 program O krok vpred.

Žiadosti s formulárom bolo potrebné poslať do 16. novembra 2015.

Momentálne prebieha posudzovanie žiadostí. Výsledky zverejníme do 18. decembra 2015.

Aktuálne podporené projekty

V roku 2015 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 167 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 40 000 € a bola v plnej miere prerozdelená. Z celkového počtu žiadostí sa nám podarilo podporiť 36 žiadateľov. Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

Podporené projekty v minulosti