Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

 

V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s Nadáciou Adeli, ktorá pomáha pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať  im na liečbu v Adeli centre.

 

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP spustila aj v roku 2016 program O krok vpred. Žiadosti je potrebné predkladať do 23. novembra 2016. 

K uvedenému termínu  je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1.januára 2017 do 31.júla 2017. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 16. decembra 2016. 

 

Podmienky programu O krok vpred

Formulár žiadosti programu O krok vpred

Aktuálne podporené projekty

V roku 2016 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 208 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 35 000 € a bola v plnej miere prerozdelená. Z celkového počtu žiadostí sa nám podarilo podporiť 36 žiadateľov. Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

Podporené projekty v minulosti