O krok vpred

Cvičenie s deťmi/Rehabilitation with children
Grantový program O krok vpred
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová  atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode.

V snahe zefektívniť našu pomoc  Nadácia SPP v tomto roku otvorila v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred.

Čo podporíme?
Check
Rehabilitácie je možné absolvovať iba v strediskách definovaných v podmienkach grantového programu O krok vpred, z ktorých si vyberie žiadateľ to zariadenie, ktoré je finančne aj účelovo najvhodnejšie.
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2021
120 000 €
158