O krok vpred

Cvičenie s deťmi/Rehabilitation with children
Výška podpory
60 000 € / projekt
celková suma grantového programu: 1000 €
Pre koho?
Check
fyzické osoby - jednotlivci (osoby s trvalým pobytom na Slovensku), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie
Check
fyzické osoby - jednotlivci (osoby so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny od 24.02.2022), ktorí majú záujem absolvovať špeciálne rehabilitácie
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
do júna 2024Realizácia podporených projektov
Hodiny/Clock
do 15. júla 2024Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov, poskytne a vyúčtuje APPA
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program O krok vpred
Grantový program O krok vpred bude opäť spustený na jeseň 2024. Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová  atrofia SMA /typ I.,II.,III.,IV./ a pacienti po cievnej mozgovej príhode.

V snahe zefektívniť našu pomoc  Nadácia SPP v tomto roku otvorila v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA grantový program O krok vpred.

Čo podporíme?
Check
Rehabilitácie je možné absolvovať iba v strediskách definovaných v podmienkach grantového programu O krok vpred, z ktorých si vyberie žiadateľ to zariadenie, ktoré je finančne aj účelovo najvhodnejšie.
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
60 000 €
79
2022
60 000 €
87
2021
120 000 €
158