Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka spoznala svojich víťazov

Kultúrnymi pamiatkami roka a držiteľmi ceny Fénix sa v rámci 16. ročníka súťaže stali Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, Meštiansky dom číslo 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici a mestská veža v Brezne. Osobitný titul „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“ získali zástupcovia projektu „Železiareň“ – dom bytový v Betliari. Odborná porota zároveň udelila čestné uznanie obci Zborov za dlhodobé i vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky Kostola sv. Žofie. V hlasovaní verejnosti dostal najviac hlasov a tým aj  ocenenie „Fénix - Cena Nadácie SPP“ Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.

Slávnostné udeľovanie cien súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktoré 8. mája odvysielala Jednotka RTVS sa uskutočnilo na hrade Červený kameň. Vyhlasovateľom súťaže je už od roku 2004 Ministerstvo kultúry SR spoločne s generálnym partnerom súťaže Nadáciou SPP. Polročný súboj 36 prihlásených národných kultúrnych pamiatok, ktorých obnova bola ukončená v rokoch 2021 a 2022, hodnotila odborná porota zložená zo špičkových expertov na architektúru, dejiny a obnovu pamiatok.

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za komplexnú obnovu objektu pamiatky získal Kostol sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne  a to za vynikajúcu kvalitu obnovy a reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky a vyváženú prezentáciu objavených pamiatkových hodnôt. Rovnaký kostol očaril aj širokú verejnosť, ktorá ho jednoznačným počtom 16 351 hlasov z celkového počtu 61 969 zvolila za najkrajšiu obnovenú pamiatku spomedzi všetkých súťažiacich historických skvostov. Kostol sa tak zároveň stal držiteľom ocenenia Fénix – Cena Nadácie SPP.

Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky udelila odborná porota Meštianskemu domu č. 12 na Námestí SNP v Banskej Bystrici, najmä za vysoko profesionálnu obnovu národnej kultúrnej pamiatky a harmonické zladenie súčasného architektonického tvaroslovia a zásahov s historickou podstatou objektu.

Cenu Fénix za výnimočný počin  záchrany národnej kultúrnej pamiatkyzískal ďalší laureát – Mestská veža v Brezne. Cena bola udelená za príkladnú obnovu a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky verejnosti.

Čestné uznanie odbornej poroty súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka, za dlhodobé a vytrvalé úsilie obce pri záchrane rozsiahlo deštruovanej národnej kultúrnej pamiatky a jej rekonštrukciu a obnovu bolo udelené obci Zborov za obnovu Kostola sv. Žofie v Zborove.

Špeciálnou kategóriou súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka je už 3. rok za sebou ocenenie „Adept na cenu Fénix - Kultúrna pamiatka roka“. Cenu „Adept“ získalo  občianske združenie Čierne diery  za záchranu národnej kultúrnej pamiatky „Železiareň“ – dom bytový v Betliari formou netradičného projektu nájomného bývania.

Adeptmi na Fénixa sú pamiatky, ktoré sme spoznali vo chvíli, keď sa ich vlastníci, či dobrovoľníci rozhodli začať obnovovať. Časozberne dokumentujeme cestu obnovy, až po jej úspešné dokončenie,“

povedal o skupine „adeptov“ pred galavečerom Ladislav Snopko, člen odbornej poroty súťaže a člen správnej rady Nadácie SPP.

Laureáti súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka získali nielen osvedčenie o udelení ceny, ale aj finančnú odmenu vo výške 10 000 eur od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP.

Máme veľkú radosť z toho, že sa každý rok prihlasuje do súťaže stále viac súťažiacich. Aj touto cestou chceme vyzvať vlastníkov, ktorí v roku 2022 už ukončili, respektíve teraz v roku 2023 ukončujú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, aby sa prihlásili do 17. ročníka súťaže, ktorý opäť vyhlásime na jeseň. Chceme s nimi a s verejnosťou zdieľať výsledok ich práce a chceme ukázať komunitám, ktoré sa nachádzajú v okolí, ale aj celému Slovensku, že máme byť na čo hrdí, vážime si históriu a máme o ňu záujem,“

motivuje vlastníkov historických skvostov k účasti v jedinečnej súťaži Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Inšpiratívne príbehy všetkých súťažných pamiatok sú prístupné na stránke www.kpr-fenix.sk.