Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.

V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať  im na liečbu v ADELI Medical Center.

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP otvorí grantový program O krok vpred opäť v septembri 2019. Prihlasovanie žiadostí bude výlučne len cez elektronický systém e-grant. Podmienky predkladania žiadostí zverejníme koncom augusta 2019.

Aktuálne podporené projekty

V roku 2018 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 186 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 50 000 € a bola v plnej miere prerozdelená medzi 39 podporených žiadostí. Zo žiadostí boli vybraní 11 náhradníci. O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a zástupcov Nadácie ADELI, Mgr. Silvia Lacková a PaedDr. Zuzana Šmachová.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

Podporené projekty v minulosti