Eustream dary

Interný grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska. O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

Podporené projekty