Interný grantový program Dary EUS

Rodina na lúke/Family in the nature
Pre koho?
Check
Obce, mestá, regióny a organizácie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream, a.s.
Podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream, a.s.

Interný grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení spoločnosti eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam