Nadácia SPP otvára obľúbený grantový program na podporu komunít

Nadácia SPP, ktorá nedávno oslávila 20. výročie svojho vzniku, rozdelí až 100 tisíc eur na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku.

Nadácia SPP, ktorá nedávno oslávila 20. výročie svojho vzniku, rozdelí až 100 tisíc eur na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Prostredníctvom obľúbeného grantového programu „SPPoločne pre komunity“ podporí aktívne organizácie a ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Môžu skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky, upevniť susedské vzťahy, zorganizovať zaujímavú akciu, prípadne inak zlepšiť život vo svojej komunite. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 eur. Projekty je možné predkladať elektronicky do 2. mája 2023.

Program SPPoločne pre komunity je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého chce Nadácia SPP podporovať projekty aktívnych ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska.

Nadácia SPP chce, aby naša krajina bola lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa zameriavajú na skrášlenie svojho okolia, oživenie a udržanie tradícií, či spájanie generácií. Páčia sa nám a radi podporíme najmä konkrétne, inovatívne a zmysluplné nápady, ktoré zvýšia kvalitu života ľudí a komunít v regiónoch,“ 

povedala správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

Vďaka prostriedkom z grantu môžu dostať šancu projekty, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú pripravené projekty spojené s ochranou životného prostredia a udržateľnosťou, ale napríklad aj nápady, ako spájať rôzne generácie či komunity žijúce v jednom regióne.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, všetky stupne školských zariadení až po vysoké školy, ale aj kultúrne inštitúcie, ako múzeá, knižnice, galérie, kultúrne-osvetové strediská a rovnako aj mestá či obce. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Uvedený grant nie je určený pre podnikateľov, rovnako ani na podporu projektov slúžiacich len úzkej, uzatvorenej skupine ľudí alebo sú v prospech konkrétnych fyzických osôb. Program nie je určený na podporu projektov na rekonštrukciu, výstavbu detských ihrísk, ani na projekty spojené s obnovou kultúrnych pamiatok.

Žiadosti o podporu je potrebné predkladať elektronicky prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk do 2. mája 2023, do 23.59 h. Aktivity projektu musia byť zrealizované do 31. októbra 2023. Výsledky podpory v programe SPPoločne pre komunity zverejní Nadácia 24. mája 2023.

Bližšie informácie o programe SPPoločne pre komunity nájdu záujemkyne a záujemcovia na Grantový program SPPoločne pre komunity – Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).