Contact

Seat of the Foundation
Nadácia SPP
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Show on map
Nadácia SPP Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Director

Ing. Eva Guliková

eva.gulikova@spp.sk

Deputy Program Manager

Program Coordinators

Mgr. Monika Gašparová

0905 455 340
monika@nadaciaspp.sk

Ing. Tatiana Šoltýsová

0918 548 598
tatiana@nadaciaspp.sk