Zvládanie humanitárnej krízy v pohraničí

Humanitárna pomoc zo Slovenska na Ukrajinu smeruje aj cez hraničný priechod v obci Vyšné Nemecké. Vojenský konflikt za hranicami našich východných susedov vypukol vo februári tohto roka a k nám začali prúdiť vlny ľudí utekajúcich zo svojej domoviny. Aj vďaka Mimoriadnemu grantovému programu Nadácie SPP pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí sa im podarilo túto ťažkú situáciu zvládnuť.

Cieľ mimoriadneho grantového programu spočíval v príprave stabilného zázemia na poskytovanie humanitárnej pomoci a v príprave na prípadné ďalšie vlny utečencov. Za účasti starostu a obyvateľov obce, v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom (DHZ) Prešov, bola zrealizovaná príprava a sprevádzkovanie samotného humanitárneho skladu. V ňom sa kumulovali zásoby palivového dreva na varenie a zároveň sa zrealizovala príprava oddychovej zóny pre utečencov.

Konkrétne išlo o priestor na lúke pred obecným úradom, kde bolo vyhradené miesto na zriadenie evakuačných nafukovacích stanov. Tie boli tiež zabezpečené na základe spolupráce s DHZ Prešov. Ďalšie miesto, kde boli umiestnené oddychové zóny pre utečencov, vzniklo v kultúrnom dome.

S pomocou grantu boli okrem stabilného zázemia zabezpečené aj krízové zásoby teplého jedla, s dlhou dobou trvácnosti. Aktuálne je obec plne pripravená na poskytovanie prvej pomoci, nakoľko bol v rámci poskytnutých prostriedkov zakúpený aj plne vybavený záchranársky batoh.

Finančné prostriedky z mimoriadneho grantového programu pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí boli v projekte použité na:

• záchranársky batoh,
• kreslo cateringové, regál,
• motorovú pílu, olej, kanister, reťaz, prípravok na ostrenie reťaze,
• náradie, spacák, pršiplášť, nádobu a vrecia na odpad,
• teplé jedlo.