Zmysluplné trávenie voľného času počas izolácie

Mnoho ľudí počas pandémie ochorenia COVID-19 trpelo samotou z izolácie a nedostatku možností na aktivity, na ktoré sme boli zvyknutí. Táto úzkosť zasiahla všetky vekové skupiny, no najviac sa dotkla staršej generácie. Z tohto dôvodu sa vedenie Zariadenia sociálnych služieb – OAZIS v Komárne rozhodlo reagovať a vypracovali projekt, ktorého cieľom bolo zmierniť sociálne dopady pandémie a dlhodobej sociálnej izolácie na psychické zdravie seniorov.

Ich cieľom bolo pomôcť seniorom ľahšie prekonať pocity osamelosti a úzkosti počas pandémie spôsobenej koronavírusom a to prostredníctvom spestrenia výberu ponúkaných možností vďaka modernej technike a pomocou online komunikácie s rodinnými príslušníkmi. K tomu im pomohol nový projektor a plátno, ako aj šijací stroj, aby si vyrábaním a opravovaním oblečenia mohli vyplniť svoj voľný čas.

Finančné prostriedky z grantového programu Pomáhame SPPolu boli v projekte použité na:

• nákup projektora, projekčného plátna a šijacieho stroja.