Pomoc susedom z Ukrajiny

Obyvatelia z Ukrajiny nikdy nezabudnú na pomoc obyvateľov Uliča, prihraničnej obce na severovýchode Slovenska, ktorí sa v čase vypuknutia vojny zomkli a poskytli im nevyhnutnú humanitárnu pomoc. Nadácia SPP im v rámci Mimoriadneho grantového programu pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí poskytla podporu a zaobstarala ubytovanie, stravu a nevyhnutné hygienické potreby.

Obecná samospráva Uliča sa od vypuknutia vojenského konfliktu na Ukrajine snažila utečencom zabezpečiť dočasné útočisko, stravu, základné hygienické pomôcky a poskytnúť im oblečenie, nakoľko častokrát cestovali iba v tom, čo mali na sebe. Všetko sa to podarilo vďaka úsiliu zamestnancov obce, pracovníkov komunitného centra a dobrovoľníkov. Tí ubytovávali odídencov v turistickej ubytovni a nepretržite im poskytovali stravovacie služby.

Finančné prostriedky od Nadácie SPP použili na stravu, zabezpečenie drevnej štiepky pre ubytovňu a nakúpili dezinfekčné a čistiace prostriedky, nakoľko väčšina ubytovaných bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Humanitárne aktivity boli primárne určené pre odídencov z Ukrajiny a to prevažne zahraničným študentom študujúcim na Ukrajine a pre matky s deťmi, ktorým dobrovoľníci chceli spríjemniť čas strávený pre nich v cudzom prostredí, aby aspoň na chvíľu zabudli na hrôzu, ktorú cestou zažili.

Nadácia SPP poskytla stravu a ubytovanie aj jednotlivcom a rodine s dieťaťom, ktorí sa rozhodli svoju domovskú krajinu opustiť po zelenej čiare. Úzka spolupráca s oddelením hraničnej kontroly Policajného zboru v Uliči (OHK PZ Ulič) im umožnila poskytnutie stravy, hygienických potrieb, oblečenia a nakoniec po vybavení potrebných dokladov aj dočasné ubytovanie.

Finančné prostriedky z Mimoriadneho grantového programu pre obce v slovensko-ukrajinskom pohraničí boli v projekte použité na:

• stravné,
• zabezpečenie drevnej štiepky pre ubytovňu,
• dezinfekčné a čistiace prostriedky.