Pohár Karola Poláka 2021

Deti z detských domovov potrebujú pocítiť radosť a úsmev na perách viac ako ktokoľvek iný. Keďže nič nepozdvihne ľudského ducha tak, ako šport, občianske združenie Múdry pes v spolupráci s ďalšími organizáciami pre nich pravidelne každý rok usporadúva tradičný futbalový turnaj s názvom Pohár Karola Poláka.

Pred rokmi založil túto peknú tradíciu sám legendárny športový komentátor Karol Polák a jeho odkaz pretrváva dodnes. Športové zručnosti a tímového ducha si na turnaji môžu preveriť chlapci a dievčatá vo veku od 6 do 14 rokov z detských domovov po celom Slovensku.

To, že tento projekt je príkladom diverzity v praxi, kde sa stretávajú ľudia rôzneho veku, pohlavia a rasy na ceste za spoločným cieľom, potvrdzuje aj fakt, že na ihrisku zápas rozhodovala 19-ročná futbalová rozhodkyňa po boku sedemdesiatnika, bývalého špičkového futbalového rozhodcu.

Skvelá atmosféra, radosť zo športu a výborné výkony sprevádzali celé podujatie, na konci ktorého sa víťazi tešili z putovného pohára a mnohých krásnych cien. Čo je však ešte dôležitejšie – športom pomáhame budovať u detí a mládeže z detských domovov zmysel pre zodpovednosť a tímovú spoluprácu.

Finančné prostriedky z grantového programu Športuj aj Ty! boli v projekte použité na:

  • ubytovanie a stravu pre účastníkov,
  • nákup hracích lôpt.