Model European Parliament Slovakia

Rečnícke schopnosti sú v dnešnej informačnej dobe nevyhnutné pre život a to aj pre študentov stredných škôl na Slovensku. Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj kritického myslenia a oboznámiť vekovú skupinu stredoškolákov s funkciou a procesmi Európskeho Parlamentu a tým zvýšiť povedomie a participáciu mládeže v eurovoľbách.

Na konferencii, ktorú organizoval tím stredoškolákov, prebehli diskusie s europoslancami, ktorí účastníkom priblížili fungovanie v parlamente cez ich vlastné skúsenosti. Realizácia by však nebola možná bez partnerov, ktorými sú Informačná kancelária EP na Slovensku, Slovenský inštitút mládeže IUVENTA, Nadácia SPP, Univerzita Komenského a LEAF Academy.

Vďaka financiám od Nadácie SPP sa podarilo zorganizovať veľmi úspešné štvordňové podujatie, ktoré opäť organizáciu posunulo bližšie k dosiahnutiu jej cieľov a obohatilo životy účastníkov konferencie o nové poznatky.

Finančné prostriedky z Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

• stravu a ubytovanie pre účastníkov konferencie.