Martineum – Meštiansky dom v opevnení, Bratislava

Martineum - meštiansky dom v opevnení mesta Bratislavy je národnou kultúrnou pamiatkou. Prešiel komplexnou pamiatkovou obnovou a je adaptáciou pôvodného meštianskeho domu vstavaného medzi hradby. Realizovaná bola aj dostavba prepojenia s katedrálou sv. Martina.

Dejiny meštianskeho domu na Rudnayovom námestí v Bratislave sú dejinami mestských hradieb hlavného mesta, ktoré mali za úlohu chrániť mesto a oddeliť ho od podhradia. Tie začali vznikať v 13. storočí a úsek pri Katedrále sv. Martina bol dobudovaný až koncom 14. storočia. Krátko po dostavbe južnej predsiene katedrály v 16. storočí vznikla aj menšia zaklenutá prístavba k hradobnému múru. Koncom 17. storočia mestské hradby skončili svoju obrannú úlohu a na základe nariadenia Márie Terézie došlo k zbúraniu i zastavaniu ich veľkej časti. Hradby začali plniť novú – obytnú úlohu. V roku 1778 integrovali múry mestského opevnenia do nového trojpodlažného, podpivničeného a reprezentatívneho meštianskeho domu. V 19. storočí bola upravená východná fasáda v klasicistickom štýle a objekt dostal severnú, neskôr asanovanú prístavbu, do ktorej bol prebúraný vstup cez hradobný múr. Až do 20. storočia bola budova obývaná. Aj keď druhá svetová vojna budovu ušetrila, zostala opustená. Nasledovala nedokončená rekonštrukcia na prelome 80. a 90. rokov 20. storočia a jej následné chátranie.

Objekt získala v rámci reštitúcie do vlastníctva Rímskokatolícka cirkev. Viaceré záchranné i odborné výskumy sa postupne zrealizovali od 70. rokov minulého storočia až do roku 2017. V roku 2009 bola síce na objekte vymenená strecha, skutočná obnova objektu sa však naplno rozbehla až v auguste 2019 a trvala dva roky. Rozhodovanie o koncepte, ktorým smerom by sa mala obnova uberať, malo jasného víťaza. Z viacerých návrhov presvedčil koncept zázemia pre liturgické slávenia, ale i kultúrne a štátne podujatia, ktorý katedrála sv. Martina po vzniku Bratislavskej arcidiecézy veľmi potrebovala. Zelenú tak dostala aj najodvážnejšia časť rekonštrukcie, prepojovací objekt s Katedrálou sv. Martina. Práce na obnove boli uskutočnené na úrovni stavebnej rekonštrukcie, umelecko-remeselných prác a reštaurovania členmi komory reštaurátorov.

Obnovený objekt dostal názov Martineum. V Meštianskom dome je zriadený infopoint pre turistov prichádzajúcich do Katedrály sv. Martina, kaviareň s posedením a aj miesto pre malú expozíciu v pivničnom medzihradbovom priestore. Zároveň vzniklo zázemie pre službu Katedrály sv. Martina pri cirkevných, spoločenských a štátnických akciách. Prvýkrát poslúžil 14. septembra 2021, ako zázemie pri návšteve svätého otca
Františka.

Národná kultúrna pamiatka MARTINEUM - meštiansky dom v opevnení, BRATISLAVA, získala v roku 2021 cenu Kultúrna pamiatka roka - Fénix, za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti. Cena bola udelená za záchranu ruiny národnej kultúrnej pamiatky, jej sfunkčnenie a integráciu do historického jadra mesta Bratislavy.

Súčasťou ocenenia bola finančná odmena 10 000 eur od Nadácie SPP, generálneho partnera súťaže.