Hýbeme sa spoločne

V dnešnej dobe plnej technológií, ktorá deti nabáda tráviť čoraz viac času pred obrazovkami smartfónov či počítačov, je veľmi dôležité ich privádzať späť k aktívnemu a pravidelnému pohybu.

Bojové športy nie sú len o zápasení, sú o vytrvalosti, pevnej vôli a sebadisciplíne. Judo Trebišov pomáha rozvíjať talenty a pohybové schopnosti svojich zverencov prostredníctvom pravidelných tréningov a tiež nedávneho JUDO campu na Vinianskom jazere. Deti si na tomto podujatí užili aktívny pohyb spojený s kondičnými cvičeniami a vďaka dvojfázovým tréningom získali nielen cenné skúsenosti, ale tiež zlepšenie svojich osobných judo zručností. Čo je však najdôležitejšie, mladí judisti si vďaka campu našli nové priateľstvá a zocelili vzájomné vzťahy medzi jednotlivými družstvami.

Zásluhou bohatého programu mali deti minimálnu možnosť venovať sa mobilom či iným výdobytkom moderných technológií. Naopak, veľký priestor mali na socializáciu so svojimi rovesníkmi a na aktívny pohyb, ktorý, ako vieme, pozitívne pôsobí nielen na fyzický, ale tiež na ich duševný stav.

Finančné prostriedky z Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

• pokrytie ubytovacích a stravovacích nákladov na športovom kempe.