Hrad Uhrovec

Hrad Uhrovec je národnou kultúrnou pamiatkou, ktorá sa nachádza na vrchole zalesneného vápencovo-dolomitického brala, jedného z kopcov Strážovských vrchov a je pomenovaná podobne ako blízka obec Uhrovské Podhradie. Realizácia obnovy hospodárskej, neskororenesančnej, trojpodlažnej budovy na dolnom nádvorí hradu bola v mnohých ohľadoch doslova priekopnícka. Išlo o prvé prinavrátenie priznanej strechy v prostredí ruiny hradu od konca 70. rokov 20. storočia. Tento krok umožnilo predovšetkým množstvo zachovaných stavebných prvkov, ktoré bolo možné odčítať, doplniť a reštaurovať.

Začiatok dejín hradu siaha do 13. storočia a čias trenčianskeho župana Báša z rodu Hung-Poznanovcov. Po jeho smrti hrad získal Matúš Čák a udržal si ho počas svojho života. Následne vlastnícke práva k hradu niekoľko storočí putovali po rôznych, aj kráľovských rukách, až k rodu Zayovcov. K jeho postupnej deštrukcii napokon prispeli presťahovaním do pohodlnejšieho kaštieľa v Uhrovci. Počas 18. storočia sa hrad využíval aj ako väznica. V roku 1848 bol pravdepodobne podpálený povstaleckými oddielmi Hurbanovcov a odvtedy začal pustnúť.

S čistením hradu sa začalo už v roku 1995 a neskôr sa na záchranu hradu podujalo OZ Hrad Uhrovec v roku 2015, ktoré je správcom a realizátorom obnovy. Vďaka tomu, že bol hrad opustený „iba“ približne 150 rokov, patrí k najzachovalejším ruinám na Slovensku s množstvom zachovaných konštrukčných detailov.

Dôraz sa kládol na pôvodné technológie, materiály a zabezpečenie životnosti stavby v náročnom prostredí. Obnova bola realizovaná tak, aby sa ostala zachovaná pôvodná substancia pamiatky. Stabilizovali sa obvodové múry, doplnili ochranné vrstvy, osadili sa ručne kresané trámy a obnovy sa dočkali aj masívne podlahy z borovicových dosiek. Okná s odolnými dubovými rámami a s ľahkými krídlami z mäkkého dreva vypĺňajú tabule z ručne liateho skla, čo vytvára pri prechode svetla jedinečnú atmosféru v interiéri. Zaujímavosťou je kachľová pec na druhom nadzemnom podlaží. Vznikla totiž na základe odtlačku jej tvaru v omietke. Ako vzor pre výrobu kachlíc poslúžil nález pôvodného črepu v prikurovacom otvore pece. Špecifickou úlohou bolo tiež prepojenie jednotlivých úrovní trojpodlažnej stavby.

Vďaka komplexnej obnove dnes hospodárska budova opäť žije a poskytuje napríklad zázemie ľuďom, ktorí sa podieľajú na ďalšej systematickej obnove hradu.

Národná kultúrna pamiatka HRAD UHROVEC získala v roku 2021 cenu Kultúrna pamiatka roka - Fénix, za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Cena bola udelená za vysoko odborný a profesionálny prístup pri záchrane, sanácii a sprístupnení hradných
ruín, najmä hospodárskej budovy.

Súčasťou ocenenia bola finančná odmena 10 000 eur od Nadácie SPP, generálneho partnera súťaže.